ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΡΟΣΟΥ

Η Δέσποινα Δρόσου είναι επαγγελματίας του χώρου των Μουσείων και της Εκπαίδευσης και είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργασθεί ως καθηγήτρια Φιλολογικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Αθήνα και ως στέλεχος σε τμήματα μουσειακής εκπαίδευσης και διαμόρφωσης της εμπειρίας των επισκεπτών σε μουσεία στο Λονδίνο. Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται ως Social Media Specialist στην εταιρία Corne διευρύνοντας τις γνώσεις της σε θέματα μάρκετινγκ και τεχνολογίας με στόχο την διεπιστημονική προσέγγιση σε θέματα πολιτισμού και εκπαίδευσης.


DESPOINA DROSOU

Despoina Drosou is working in the field of Museums and Education. Sha has graduated from Department of History and Archaeology of the University of Athens. She has worked as teacher and tutor of literature and history in secondary schools in Athens. She has also worked as executive in departments of museological education and visitors’ experience in London museums. In the last year she has been working as a Social Media Specialist in the Corne company, gaining experience in technology and aspects of marketing policies for their implementation in culture and education.